لوازم ورزشی

 • Hot
  باتوجه به کمبود لباسهای سنتی واینکه اکثر لباسهای داخل بازار از جنس های درجه 3 و2 میباشد ویا استانداردهای لباس رسمی کونگ فوتوآ راندارند برآن شدیم تا برای اولین بار لباس رسمی کونگ فو توآ توضیحات:{ کت مشکی همراه به بدو ورود به کلاس های کونگ فوتوآ لباس مشکی را برتن مینماید این کت مشخصات زیر راباید داشته باشد کت مشکی بدون یقه ارم مشت روی سینه سمت چپ و ارم جهان تن وروان بزرگ برپشت کت و یک نماد خط روی سینه سمت راست دوخته میشود کت مشکی باید با چسب باشد وفاقد هرگونه دکمه باشداستینها باید بین ارنج و مچ دست باشد جنس به کاررفته شده در این کت از برزنت ضخیم صدادار میباشد. کت قرمز :‌این کت در نظام جدید کونگ فو توآ بعد از دریافت خط 3 کونگ فو توآ به شخص اعطا میشود مشخصات یقه دار چسب دار استینها همچون کت مشکی همین طور ارم ها وعلائم پشت سمت چب بااین تغییر که خطها روی سینه سمت راست به 3 عدد میرسد کت سفید :‌شخص بعداز گذراندن 5 خط کونگ فو توآ ودریافت شالبند مشکی میتواند کت سفید برتن نماید لازم به ذکر است که کت سفید در قدیم فقط مختص بنیانگذار این رشته بوده وهم اکنون نیز اکثر شاگردان وهمراهان قدیمی اجازه برتن کردن کت سفیدرابه خود نمیدهند مشخصات کت سفید طبق نظام جدید: ارم جهان تن وروان پشت پیراهن نوار مشکی روی یقه ها و قسمت دست قرار میگیرد وخطها به کت نمیباشد بلکه از این پس رتبه ها یاهمان دان بر روی شال درج میشود کلیه لباسهای فوق با پارچه ضخیم خشک صدادار می باشد وقیمت آن درسال 93 : کت 60 هزارتومان و شلوار 70 هزارتومان میباشد که در صورت خرید انبوه به صورت عمده از قیمت به میزان 15 هزارتومان کاسته میشود این لباس با ضمانت برای شما ارسال میگردد نمونه تصاویر این کت وشلوار را میتوانید در گالری تصاویر مشاهد ه فرمایید باضمانت وگارانتی تعویض تلفن 09362782159 خرید انلاین راهمایی خرید انلاین6

  لباس اصلی کونگ فو توآگالری تصاویر مشاهده شود اطلاعات بیشتر09134355450

  باتوجه به کمبود لباسهای سنتی واینکه اکثر لباسهای داخل بازار از جنس های درجه 3 و2 میباشد ویا استانداردهای لباس رسمی کونگ فوتوآ راندارند برآن شدیم تا برای اولین بار لباس رسمی کونگ فو توآ توضیحات:{ کت مشکی همراه به بدو ورود به کلاس های کونگ فوتوآ لباس مشکی را برتن مینماید این کت مشخصات زیر راباید داشته باشد کت مشکی بدون یقه ارم مشت روی سینه سمت چپ و ارم جهان تن وروان بزرگ برپشت کت و یک نماد خط روی سینه سمت راست دوخته میشود کت مشکی باید با چسب باشد وفاقد هرگونه دکمه باشداستینها باید بین ارنج و مچ دست باشد جنس به کاررفته شده در این کت از برزنت ضخیم صدادار میباشد.

  کت قرمز :‌این کت در نظام جدید کونگ فو توآ بعد از دریافت خط 3 کونگ فو توآ به شخص اعطا میشود مشخصات یقه دار چسب دار استینها همچون کت مشکی همین طور ارم ها وعلائم پشت سمت چب بااین تغییر که خطها روی سینه سمت راست به 3 عدد میرسد

  کت سفید :‌شخص بعداز گذراندن 5 خط کونگ فو توآ ودریافت شالبند مشکی میتواند کت سفید برتن نماید لازم به ذکر است که کت سفید در قدیم فقط مختص بنیانگذار این رشته بوده وهم اکنون نیز اکثر شاگردان وهمراهان قدیمی اجازه برتن کردن کت سفیدرابه خود نمیدهند

  مشخصات کت سفید طبق نظام جدید: ارم جهان تن وروان پشت پیراهن نوار مشکی روی یقه ها و قسمت دست قرار میگیرد وخطها به کت نمیباشد بلکه از این پس رتبه ها یاهمان دان بر روی شال درج میشود

  کلیه لباسهای فوق با پارچه ضخیم خشک صدادار می باشد وقیمت آن درسال 92 : کت 55 هزارتومان و شلوار 65 هزارتومان میباشد که در صورت خرید انبوه به صورت عمده از قیمت به میزان 15 هزارتومان کاسته میشود این لباس با ضمانت برای شما ارسال میگردد

  نمونه تصاویر این کت وشلوار را میتوانید در گالری تصاویر مشاهد ه فرمایید

  85,000 تومان